Setting up Libraries

Setting up Libraries

दीपस्तंभ – ग्रामार्थन  ग्रंथालय मुलांसाठी खुली असायला हवी !  मुळातच शिक्षण क्षेत्राची आवड आणि याच क्षेत्रात कोणी काम करत आहेत हे पाहून, त्यांना हवी ती मदत करण्याची वृत्ती, यामुळे दीपस्तंभच्या या कामाच आकर्षण वाटलं.[ रांजणे गावात ग्रामसुधार प्रकल्प सुरु झाल्यावर...